Fundusze Europejskie

Spółka jest beneficjentem dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tytuł projektu: „Zakład górniczy kopalni kruszywa o wysokiej efektywności kosztowej i środowiskowej”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia i przerobu kruszywa charakteryzującej się wysoką efektywnością kosztową i znacząco ograniczonym oddziaływaniem na środowisko. W efekcie wdrożenia własnych wyników prac B+R spółka osiągnie optymalizację kosztową procesu wydobycia ograniczając jednocześnie emisję CO2 do atmosfery. Zastosowanie technologii w istotnym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności firmy.

Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji: 11 782 000,00 PLN

Poziom dofinansowania ze środków UE: 5 301 900,00 PLN

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search