Spółka jest beneficjentem dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tytuł projektu: „Zakład górniczy kopalni kruszywa o wysokiej efektywności kosztowej i środowiskowej”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia i przerobu kruszywa charakteryzującej się wysoką efektywnością kosztową i znacząco ograniczonym oddziaływaniem na środowisko. W efekcie wdrożenia własnych wyników prac B+R spółka osiągnie optymalizację kosztową procesu wydobycia ograniczając jednocześnie emisję CO2 do atmosfery. Zastosowanie technologii w istotnym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności firmy.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji: 11 782 000,00 PLN

 

Poziom dofinansowania ze środków UE: 5 301 900,00 PLN

Skip to content