Żwir 2-8

Specyfikacja

Kruszywo otrzymywane podczas procesu
przesiewania i płukania.

Zastosowanie

Kruszywa budowlane i drogowe do produkcji
zapraw betonowych, nawierzchni drogowych,
również jako podsypka.

Normy

Produkowane zgodnie z normami:
PN-EN 13242, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

zwir-8-1
Skip to content