Kruszywo 0-8

Specyfikacja

Kruszywo/mieszanka otrzymywane podczas
procesu sortowania poszczególnych składników
kruszyw z zachowaniem proporcji normatywnych.

Zastosowanie

Kruszywa budowlane i drogowe do produkcji
zapraw betonowych, nawierzchni drogowych,
również jako podsypka.

Normy

Produkowane zgodnie z normami:
PN-EN 13242, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

kruszywo-8-1
Skip to content